122u-Hustopece.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

HUSTOPEČE NAD BEČVOU

HUSTOPEČE NAD BEČVOU (Přerov) - zaniklý silniční most

Hustopeče se poprvé připomínají v polovině 14. století a už na jeho konci byly povýšeny na město. Moderní silniční most, který přemosťoval řeku Bečvu, byl na ocelových nosnících. Součástí mostovky bylo mnoho desítek napříč položených výmětových trubek. Pět podpěr mostu stálo na kamenné podezdívce, ale vlastní podpěry byly ze dřeva - každá vždy o čtyřech kolmých a dvou šikmých stojkách. Podpěry byly pak ještě opatřeny ledolamy. Most strhla v roce 1998 povodeň.