Hustopece716.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

HUSTOPEČE NAD BEČVOU

HUSTOPEČE NAD BEČVOU (Přerov) - silniční most

Na silnici z Hustopeč směrem do Němetic je přes Bečvu vojenský příhradový most o dvou polích ne nepodobný americké soustavě bailey. Nábřežní opěry jsou nově zbudovány, mostovka je dřevěná, mezilehlá. Konstrukce byla nedávno natřena na zeleno a sestává ze 40 příhradových prvků dvoumetrové délky, nad střední opěrou a u pobřežních opěr jsou příhradové prvky kratší. Okolí mostu zřejmě trpělo a stále trpí záplavami, také dřívější zdejší most na dřevěné střední opěře byl poškozen právě povodní.