115u-Hrachovec_a.jpg
Hrachovec.jpg
115u-Hrachovec_b.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

HRACHOVEC

HRACHOVEC (Valašské Meziříčí) - silniční most

Na odbočce z hlavní silnice mezi Valašským Meziříčím a Rožnovem pod Radhoštěm býval přes řeku Bečvu dřevěný most. Ten je nyní nahrazen zavěšeným mostem o dvou šikmých pylonech a soustavou ocelových lan, která jsou na levobřežní straně zdvojena do celkového počtu šesti; směrem na pravobřežní stranu je pak lan pouze pět. Model tohoto asymetrického mostu je v Muzeu silnic a dálnic ve Velkém Meziříčí.