014u-Blansko.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

BLANSKO

BLANSKO (Blansko) - silniční most

Moderní silniční železobetonový most přes řeku Svitavu s velmi šikmým úhlem křížení. Železobetonové trámové nosníky jsou téměř metr vysoké a podepírají je pilíře, které sestávají pouze z jediné stojky. Krajní nosníky mají římsu, příčné nosníky na stojkách lehce vyčnívají z průčelí mostu. Spodní okraje nosníku jsou pouze v třímetrové výšce nad hladinou. Masivní konstrukce svou malou výškou v tmavém údolí působí poněkud pochmurně. Nosnost mostu je omezena 14 tunami.