HradecKraloveb.jpg
HradecKralovec.jpg
HradecKralove.jpg
HradecKraloved.jpg
113u-HradecKralove_d.jpg
113u-HradecKralove_c.jpg
113u-HradecKralove_b.jpg
113u-HradecKralove_a.jpg
113u-HradecKralove_e.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

HRADEC KRÁLOVÉ

HRADEC KRÁLOVÉ (Hradec Králové) - úvodní stať

Východočeská metropole nevyniká jen ukázkami moderní architektury z období let 1908-1938, ale také zajímavými mostními stavbami. Jako součást tzv. Gočárova okruhu byl nákladem několika desítek milionů korun postaven přes Labe roku 1974 za dva roky 80 metrů dlouhý dvojmost, pod jehož šikmé stojky bylo nutno zaberanit pod základy 96 pilot. Zábradlí mostu je z lehkých antikorozních slitin. Most má též cyklistický pruh. Pěším slouží most americké soustavy bailey přes řeku Orlici - zvaný příznačně Železňák - který spojuje Slezské předměstí a Malšovice. Pražský most postavený přes Labe v roce 1910 místo starého mostu z roku 1768 byl vyzdoben v roce 1912 podle návrhu architekta Jana Kotěry drobnými kiosky, stožáry a oblouky a dvěma mísami na způsob řeckých ohňů na parapetu. Most je příhradové konstrukce a je opatřen železným zábradlím. Malšovický most, který překonává Orlici, je železobetonový oblouk s mezilehlou mostovkou. Autorem jeho návrhu byl ing. arch. K. Herzán. Na první pohled sice nenápadný, ale zato historicky velice cenný je pouze 20 metrů dlouhý a 3 metry široký secesní most z roku 1911, postavený na základě návrhu architekta Sandra. Je v bezprostřední blízkosti královéhradeckých lázní, 300 metrů po proudu Labe od dnešního moderního mostu Kotěrova okruhu. Převádí místní komunikaci přes Piletický potok, před jeho vyústěním do Labe. Parapet mostu probíhá ve dvou křivkách ke středovému zvýšení v podobě elipsovitého okna. I konce mostních parapetů jsou zdobeny - tentokrát válcovitými pilířky. Most s elektrárnou přes řeku Orlici vede ze Starého města do nového Hradce Králové a nese název Moravský most. Konečně směrem na Předměřice nalezneme rovněž secesní most, se zdobeným parapetem.