Na zatek Pedchoz Dal Na konec

HORŠOVSKÝ TÝN

HORŠOVSKÝ TÝN (Domažlice) - barokní silniční most

Osada, původně biskupský týn (opevněné sídlo), je připomínána již roku 1186. Poté na druhém břehu Radbuzy vyrostla trhová ves a ve 13. století tu byl založen hrad. V polovině 14. století se stal Horšovský Týn městem a dnes soustřeďuje řadu unikátních památek. K těm patří i socha sv. Jana Nepomuckého u mostu přes Radbuzu z počátku 18. století, která je připisována M. J. Brokofovi. Dnes stojí na novém podstavci.