109u-HorskaKvilda.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

HORSKÁ KVILDA

HORSKÁ KVILDA (Prachatice) - silniční most

Kamenný silniční most v Horské Kvildě je o jediném velmi plochém, segmentovém oblouku pětimetrového rozpětí. Vrchol oblouku se nalézá ve výšce 2 metrů nad hladinou pod mostem protékajícího potoka. Nadloží mostu z neomítnutého kamene je až dvoumetrové, horní okraj parapetu je zakončen řadou kamenných desek. Most velmi dobře zapadá do celkového rámce krajiny. Nosnost mostu je úctyhodná, je omezena až 40 tunami.