Na zatek Pedchoz Dal Na konec

HORNÍ SLAVKOV

HORNÍ SLAVKOV (Sokolov) - silniční most

Původně asi opevněný dvorec, ale už v roce 1333 tu Jan Lucemburský založil královské horní město, které je známé i tím, že tu byla naše první porcelánka. Důmyslná soustava vodních kanálů tu vznikala již od 15. století. Proto tu nalezneme vedle dalších památek i několik mostů. A to ještě po nástupu totalitní vlády v roce 1948 postihla - podle našeho předního znalce měst a městeček K. Kuči - Horní Slavkov "zkáza, která náleží k největším kulturním zločinům komunismu u nás", když většina sídel byla srovnána se zemí - zbořeno bylo například 70 % domů - a město téměř vymazáno z povrchu země! První most, který zmíníme, je kamenný silniční most, jednoobloukový, se segmentovou klenbou, jíž vévodí klenák s diamantem. U mostní stavby z počátku 19. století tvoří zábradlí nízká zídka. Most překonává místní potok v jihovýchodní části města a dnes tvoří příjezd k benzinové pumpě.