HorniNerestce3.jpg
HorniNerestce2.jpg
HorniNerestce1.jpg
108u-HorniNerestce_a.jpg
108u-HorniNerestce_b.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

HORNÍ NERESTCE

HORNÍ NERESTCE (Písek) - empirový a moderní silniční most

Oba mosty leží 2 km jihovýchodně od Mirovic a 4 km na sever od Čimelic (zhruba na poloviční vzdálenosti mezi Příbramí a Pískem) v bezprostřední blízkosti Dolních Nerestců. Přes potok Skalici se klenou tři oblouky kamenného empirového mostu, kdysi zdobeného sochami z roku 1814. Rozpětí krajních oblouků je 12 metrů, oblouku středního 13 metrů. Most má šířku 6 metrů, jeho pilíře vystupují zahroceně jak do návodní, tak do povodní strany Skalice. Oblouky mají třímetrové vzepětí, zábradlí mostu je vysoké 1,1 metru a na obě strany mostu se rozevírá. Osm pískovcových empirových plastik stálo na vysokých soklech, pocházejí pravděpodobně z dílny J. Hammera - obdobně jako plastiky na mostě v blízkých Čimelicích - a představují: sv. Barboru, sv. Maří Magdalénu, sv. Václava, sv. Víta, sv. Jiljí, sv. Zikmunda, sv. Jana Nepomuckého a sv. Josefa. Cenné sochy byly už před delší dobou sneseny a jsou uloženy v Čimelicích. Na opravu mostu a kopie soch nejsou zatím finance. V pilířích mostu jsou komory pro nálože na případné zničení mostu, které tu byly vyhloubeny pravděpodobně v době napoleonských válek (to vzhledem k porážce Bonaparta roku 1813 by most datovalo do dřívějších let, než vznikla jeho plastická výzdoba). Souběžně se starým mostem je dnes vybudován moderní silniční most.