Na zatek Pedchoz Dal Na konec

HORNÍ LIBOCHOVÁ

HORNÍ LIBOCHOVÁ (Žďár nad Sázavou) - barokní silniční most

Kamenný jednoobloukový silniční most se v Horní Libochové klene přes místní vodoteč, která je přítokem Libochůvky. Most pochází z poloviny 18. století a jeho jediný stlačený oblouk je vyzděn z lomového kamene. Mostovka byla opatřena kamenným zábradlím, z něhož se však dochovala pouze část, a to na návodní straně mostu.