Na zatek Pedchoz Dal Na konec

BÍTOV

BÍTOV (Znojmo) - zaniklý středověký silniční most

Poblíž hraničního hradu Bítova na jihozápadní Moravě stával do roku 1981 náš nejstarší, donedávna dochovaný kamenný mostní oblouk z tzv. Slaměného mostu. Ten pocházel snad z doby kolem roku 1062 a svůj název dostal údajně proto, že na jeho vozovku byla pokládána sláma, která byla zapalována, když se blížil nepřítel. Jiná, pravděpodobnější verze název přisuzovala snaze, aby sláma položená na vozovku mostu tlumila hluk kočárů přejíždějících přes most.