106u-HorkynadJizerou.jpg
HorkynadJizerou2.jpg
HorkynadJizerou1.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

HORKY NAD JIZEROU

HORKY NAD JIZEROU (Mladá Boleslav) - silniční most

Další mostní stavbou v Horkách pak je mohutně působící jednoobloukový železobetonový most se spodní mostovkou o délce 20 metrů. Oblouk má šestimetrové vzepětí a patnáctimetrové rozpětí. Mostovka je nesena dvěma řadami vždy 11 svislic. Oblouky mají šikmé horní zavětrování. Most kříží řeku Jizeru v poměrně šikmém úhlu.