104u-Horazdovice.jpg
Horazdovice.jpg
Horazdoviceb.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

HORAŽĎOVICE

HORAŽĎOVICE (Klatovy) - barokní silniční most

Horažďovice byly původně trhová osada povýšená už roku 1293 na město. Vedle pozůstatků gotického opevnění, zámku a dalších památek tu stojí i kamenný silniční most s nízkým polokruhovým obloukem, který pochází z poloviny 18. století. Jeho klenba překonává mlýnský náhon v jihozápadní části města u zámku a vede cestu do čtvrti Zářečí. Patřila-li k němu i barokní socha sv. Jana Nepomuckého z poloviny 18. století, která je dnes v novodobé kapličce při klášterním kostele, nevíme. Jednoobloukový kamenný silniční nadjezd je 8 metrů široký a 12 metrů dlouhý. Překonává železniční trať Českých drah. Je postaven z kamenných kvádříků tmavé barvy a jeho metr vysoké zábradlí se nad vrcholem oblouku lomí. Segmentový oblouk šestimetrového rozpětí sestává ze 30 poměrně vysokých klenáků se světlým vyspárováním. V Horažďovicích byly na přelomu 19. a 20. století i dva ocelové mosty, které ukazuje dobová barevná pohlednice.