Holubov68.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

HOLUBOV

HOLUBOV (Český Krumlov) - železniční most

Příhradový viadukt Želnavské dráhy má přímopásový spojitý nosník vyztužený diagonální mřížovinou, což je patrně jediný případ v České republice. Most s horní mostovkou a o dvou polích se středním kamenným zděným pilířem je 20 metrů vysoký. Převádí trať z Českých Budějovic do Volar přes údolí Brlozského potoka. Celková délka mostu je asi 300 metrů.