103u-Holkov_c.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

HOLKOV

HOLKOV (České Budějovice) - nejstarší železniční most na evropském kontinentě

Stavební inženýři se počátkem 19. století zabývali myšlenkou stavby kanálu mezi Vltavou a Dunajem. Když se průplav ukázal jako finančně neúnosný (později alespoň vznikla pro plavení dřeva proslulá Schwarzenberská stoka), byla v letech 1828-1832 vybudována první koněspřežní železnice na evropském kontinentu z Českých Budějovic do rakouského Lince, po níž se vedle cestujících přepravovala hlavně sůl. Na této trati bylo postaveno 214 dřevěných mostů se špalíkovými rošty, od 8 do 22 metrů délky. Z nich se bohužel žádný do dnešních dnů nedochoval. Zachovány jsou jen na několika místech kamenné podpěry až několik metrů vysoké. Původní trať byla nakonec také opuštěna, i když její projektanti - v čele s otcem a synem Gerstnerovými - počítali s jejím pozdějším parním provozem, který nebyl realizován od počátku jen pro opatrnický a nedůvěřivý postoj vládních míst. Vznikly tak i impozantní viadukty u Dolního Dvořiště (zachovány jsou rovněž jen opěry) a kamenný dvouobloukový most, který se dochoval u rakouského Wartbergu. U Holkova - asi 15 km jižně od Českých Budějovic a 4 km na sever od Velešína - byla na silnici do Kaplice obnovena přípřežní stanice a nedaleko od ní přes silnici byl obnoven kamenný obloukový železniční most. Násep je v těchto místech 5 metrů vysoký, vrchol klenby mostu je 3,8 metru nad povrchem cesty, která prochází pod dnes již historickou "mrtvou" tratí. Most je široký téměř 4 metry, svršek včetně kolejnic byl obnoven jen v délce asi 20 metrů. Rozchod kolejí je 125-130 centimetrů, pod kolejemi je uloženo 9 pražců. Nová železniční trať s novým mostem je od koněspřežné vzdálena jen asi 100 metrů vzdušnou čarou. Na české straně se dochovala i správní budova v Českých Budějovicích v Dominikánské ulici, zatímco výchozí stanice bývala v ulici Mánesově. Všechny stavby, resp. jejich pozůstatky jsou dnes chráněnou technickou památkou. Na rakouské straně byl dokonce na kratším úseku nadšenci obnoven provoz koněspřežky.