013u-Bitov-hradni_most.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

BÍTOV

BÍTOV (Znojmo) - hradní mosty, starší a novodobý

Na hradě Bítově, který prochází rozsáhlou rekonstrukcí, jsou dnes zachovány dva kamenné příjezdové mosty. Menší, starší a nižší, který byl původním přístupem k hradu, má poměrně malé oblouky. Během romantické přestavby hradu v 19. století pak byl zbudován v novogotickém slohu novodobý čtyřobloukový most o délce 20 metrů a šířce mostovky 3 metry. Rozpětí jeho tří oblouků je třímetrové, čtvrtého jen dvoumetrové. Most je 8 metrů vysoký, hrotité oblouky mají ozdobné obložení. Doba jeho výstavby se klade do let 1839-1841 a překonávanou překážkou je hradní příkop. Mezi branskou věží hradu a mostem je asi třímetrová mezera - zřejmě zde býval padací (zvoditý) most; podobně jako ve Frýdlantě či naBouzově. Zvláštností tohoto romantického mostu jsou hrotité oblouky, které mohly být inspirovány zachovaným gotickým mostem ve Velharticích či mostní stavbou z hradu Pernštejna.