102u-Hlucin.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

HLUČÍN

HLUČÍN (Opava) - železniční viadukt přes silnici

Při výjezdu z Hlučína směrem na Opavu a do Kozmic nalezneme přes silniční komunikaci monumentálně vyhlížející obloukový nadjezd, který přes silnici převádí železniční trať Českých drah do Dolního Benešova. Klenba mostu má desetimetrové rozpětí a pětimetrové vzepětí. Křížení tratě se silnicí je ve velmi šikmém úhlu.