101u-Havlovice.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

HAVLOVICE v Babiččině údolí

HAVLOVICE v Babiččině údolí (Trutnov) - silniční krytý dřevěný most

V prostoru Vizmburka, Podhradí, Podluží, Úpice a Havlovic, v poloviční vzdálenosti mezi Červeným Kostelcem a Trutnovem, se nalézá 24 metrů dlouhý a 4 metry široký trámový krytý most, který překonává řeku Úpu. Jeho sedlová střecha je svým hřebenem 8 metrů nad hladinou a 5 metrů nad mostovkou. Umístěna je na čtyřech podélných trámech. Dnešní eternitová střecha - nahradila tradiční šindele - spočívající na 24 krokvích, má oba štíty zakončeny ozdobnými výběžky. Zvláštností havlovického mostu, na němž je dodnes čilý automobilový provoz, jsou jeho dvě 2,8 metru široké pultové stříšky (dnes rovněž s eternitovou krytinou). I konce těchto stříšek mají ozdobné vybrání. Havlovický most - nazývaný též U lávky - měl po jistou dobu svou konstrukci podepřenou jednořadovými bárkami, a to u opěr i uprostřed řečiště. Později byly bárky odstraněny. Pultová stříška pak představuje svého druhu kompromis mezi celoplošným bedněním sahajícím až pod okap střechy (jako je to například v Bystré nad Jizerou) a mezi prostým parapetem (jak ho známe u většiny mostů). Cílem stavitelů bylo poskytnou zábradlí jistou ochranu, ale zároveň umožnit volný přeliv tzv. stoleté vody přes konstrukci tak, aby bylo zabráněno stržení celého mostu v době mimořádných záplav. Prostory stávajícího havlovického mostu sloužívaly a ještě dnes příležitostně slouží jako shromaždiště příslušníků především mladší generace při nepřízni počasí. Dříve se pod něj ukrývali jako pod přístřeším sedláci či povozy se senem a obilím. Na mostě je rovněž vývěsní tabule. V nedaleké Slatině býval přes Úpu ještě další krytý most, jehož mostovkou se propadl i se čtyřspřežím a služebnictvem náchodský kníže Piccolomini.