HavlBrod.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

HAVLÍČKŮV BROD

HAVLÍČKŮV BROD (Havlíčkův Brod) - silniční most

Přes řeku Sázavu v Havlíčkově (dříve Německém) Brodě vedla stará stezka, na níž byl brod, který dal městu jméno. O jeho přesném umístění se historici přou, pravděpodobně však byl v místech pozdějšího středověkého přemostění u špitálu při gotickém kostele sv. Kateřiny. Dodnes se při nízké vodě v těchto místech vynořují zbytky dřevěných pilířů a most je tu písemně doložen už v roce 1362. Tehdy privilegium nejvyššího maršálka a komorníka Království českého povoluje rychtáři svádět prameny do centra města a zároveň mu ukládá opravovat velký most, který vede přes Sázavu poblíž špitálu, a také ostatní mosty před městskými branami. V Havlíčkově Brodě, který leží na soutoku Sázavy, Cihlářského potoka a Šlapanky dnes nalezneme tři mosty silniční, jeden železniční a několik lávek. Nejzajímavější je silniční most v samém centru města, asi 50 metrů po proudu řeky od bývalého "Špitálského mostu". Most postavili v letech 1852-1855. Jeho zvláštností je, že má v poprsníku na severozápadní straně zasazen tzv. Hnátův kámen. Jedná se o žulový blok s reliéfem kříže a sekery a zlomkem nápisu datovaného do 15. století. Zdejší strážný Hnát prý otevřel tajně brány Jihlavským a za svou zradu skončil na popravišti.