Na zatek Pedchoz Dal Na konec

HANUŠOVICE

HANUŠOVICE (Šumperk) - silniční most

Městečko v údolí řeky Moravy, do níž ústí přítok Branné, se poprvé připomíná jako kolonizační ves Branné v roce 1325. Nalézá se tu kamenný silniční most z lomového kamene s obloukem třímetrového rozpětí a pouze metrového vzepětí s dvoumetrovým nadložím. Zda most bezprostředně souvisí s barokní sochou sv. Jana Nepomuckého, datovanou do roku 1754 a stojící poblíž, nevíme.