Na zatek Pedchoz Dal Na konec

HALÁMKY

HALÁMKY (Jindřichův Hradec) - silniční most

Velký silniční železobetonový obloukový most s dolní mostovkou u obce Halámky má pětimetrové vzepětí oblouků, které mají horní zavětrování příčnými, ale i dvěma podélnými trámy. Průjezdnost 6 metrů širokým mostem přes Lužnici je jednosměrně omezena a rovněž hmotnost projíždějících vozidel je omezena do 2,8 tun.