Na zatek Pedchoz Dal Na konec

GREŠLOVÉ MÝTO

GREŠLOVÉ MÝTO (Znojmo) - silniční most

Most překonávající řeku Jevišovku je stavbou, od níž dostala obec v podstatě své jméno (název Groeschelmauth, Grešlové Mejto je doložen z roku 1846, později i Královské Mýto, od roku 1924 Grešlové Mýto). Za užívání silnice se na tomto mostě totiž platilo mýto, a to ve výši jedné grešle (jiný výklad: mýto nepatrné, "grešlové"). Barokní silniční most se nachází na severozápadním okraji obce, při silnici Znojmo-Moravské Budějovice, na zachovaném úseku staré císařské dlážděné silnice. Objekt byl vystavěn před rokem 1766, datace uvedena spolu s českým nápisem na soklu sochy sv. Mikuláše, osazené na mostě. Most je obloukový, z kamenného omítaného zdiva, se zděnými parapety a sochařskou výzdobou. Dnes slouží pouze pro pěší a je chráněn zákonem o památkové péči.