098u-Frdlant_b.jpg
098u-Frdlant_a.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

FRÝDLANT

FRÝDLANT (Liberec) - padací most z doby třicetileté války

Město i hrad a zámek jsou při soutoku Řasnice a Smědé ve Frýdlantské pahorkatině. Raně gotický hrad pochází ze 13. století, koncem 16. století byl k hradu přistavěn renesanční zámek. Za třicetileté války město získalo proslulost díky utvoření vévodství Frýdlantského proslulým generalissimem Albrechtem z Valdštejna. Nedlouho po jeho smrti však Frýdlant dobyli Švédové, kteří zesílili opevnění hradu o barbakán a padací most nad příkopem, který je dnes umístěn od mostu poněkud stranou. Nové opevňovací práce dal provádět švédský důstojník, kapitán Benj. Magn. Nortman, který dal do zdi barbakánu zasadit i desku s nápisem, který (v českém překladu) zní: Pro dobu krutého plenění oběma válčícími stranami se jedná o heslo u válečníka zcela ojedinělé. Na desce je i datum jejího zasazení - 1. září 1647 - to je tedy i rok vzniku padacího mostu, který je dodnes zcela funkční. Most z 8 centimetrů silných fošen má přibližné rozměry 3 x 3 metry. Je umístěn uprostřed hradební zdi; ve svém středu má vstupní branku 1,7 metru vysokou a 0,9 metru širokou. Pod mostem je 3,5 metru hluboký prostor, dále protizávaží se soustavou kladek a táhel ke spouštění a zvedání mostovky. Prostor pod mostem je překryt fošnami, aby pěší mohli přecházet i při vytažení mostu malou brankou. Původně se most zvedal i spouštěl pomocí dlouhého bidla, což bylo značně namáhavé. V nové době byl k jeho obsluze instalován elektromotor a provoz byl zmechanizován. Jde patrně o jediný padací most v České republice, který je nejen zcela funkční, ale i denně v provozu pro přejezd vozidel ze zámku a do zámku. Padací mosty na Bouzově (navíc vlastně novodobé) se spouštějí jen výjimečně. Na samotném frýdlantském zámku se pak nachází ještě další zajímavý most, resp. krytý mostní přechod.