096u-Ejpovice_a.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

EJPOVICE

EJPOVICE (Rokycany) - lávka pro pěší nad dálnicí

Ejpovice, připomínané už v roce 1331 jako ves s tvrzí, leží nedaleko Plzně. Stavba dálnice pak podmínila i zdejší moderní mostní stavbu. Projektanti pěších lávek v minulosti často ve svých návrzích podléhali především ekonomickým hlediskům, která při realizaci ukazovala jen malou citlivost pro začlenění komunikace do rámce krajiny. U Ejpovic nad dálnicí D 5 pouhých 6 km od Plzně však projektanti pražského Pontexu vytvořili 3,5 metru širokou lávku, která v celkové délce 61,7 metru v zakřiveném půdorysu zapadá do okolní krajiny - nad terénním zářezem dálnice. Lávka zajišťuje chodcům bezpečný přístup k autobusové zastávce a vůbec přechod přes velmi frekventovanou dálniční komunikaci. Na stavbě, která probíhala od dubna 1995 do května 1996, pozorovatele zaujme především nezvykle zvlněný půdorys, štíhlost ocelových podpěr i nesouměrnost vlastního železobetonového nosníku lávky: jeho tloušťka se pohybuje od 1,3 metru u krajní opěry do pouhých 0,65 metru ve středním poli. Povrch boční a spodní části nosníku lávky je pohledový beton, pozinkované zábradlí je natřeno červenou barvou. Zatěžkávací zkouška lávky byla provedena dvěma šestitunovými nákladními vozidly. Potvrdila tak zcela správnost předchozích teoretických výpočtů. Lávka stála 3,8 milionu korun, projekční práce vedl M. Kalný z Pontexu, samotnou stavbu I. Ratal ze Stavby mostů Praha a investorem bylo Ředitelství silnic a dálnic Praha.