Na zatek Pedchoz Dal Na konec

DVORCE

DVORCE (Jihlava) - silniční most

Dvorce (poprvé zmiňované k roku 1360, kdy patřily želivskému klášteru) dnes tvoří místní část obce Cejle. Poblíž je velký most z prefabrikovaných železobetonových trámových nosníků a s mezilehlými členěnými opěrami, které sestávají vždy z osmi stojek čtvercového průřezu. Konstrukce je složena z dvanácti vedle sebe položených trámových nosníků. Tento moderní most má však omezenou nosnost 23 tun.