Na zatek Pedchoz Dal Na konec

DUCHCOV

DUCHCOV (Teplice) - železniční viadukt

Duchcov si většinou spojujeme se zdejším skvostným zámkem, který hostil samotného Casanovu. Do historie však vstoupil i železniční most na staré trati Ústí nad Labem-Chomutov za nádražím při původní silnici vedoucí do Ledvic. V náspu železniční trati byl původně valeně klenutý kamenný viadukt, později rekonstruovaný a místo klenby byly osazeny železobetonové nosníky. Most však proslul jiným způsobem - střelbou četníků do nezaměstnaných při tzv. hladovém pochodu (4. 2. 1931), při níž byli 4 účastníci zabiti a řada zraněna. Díky masivní komunistické propagandě vstoupil incident u Duchcovského viaduktu do povědomí jako "skutečný" obraz buržoazní První republiky. Pomník s plastickou výzdobou J. Lercha byl po roce 1989 přenesen na okraj zámeckého parku.