095u-Drysice-Pustime.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

DRYSICE-PUSTIMĚŘ

DRYSICE-PUSTIMĚŘ (Vyškov) - most tunelového typu (přesypaný most) pod dálnicí

Pod tzv. Hanáckou dálnicí mezi Brnem a Olomoucí jsou tři ocelové montované mosty typu tubesider oválného průřezu. Jde v podstatě o stavby tunelového typu - přesypané mosty - které jsou širší než delší. Jejich délka (pokud je považujeme za mosty) činí pouze 8 metrů. Pokud je však považujeme za tunely, pak by šlo o šířku 8 metrů. Vyústění obou mostů (tunelů) zpod dálničního tělesa je zešikmené, což znamená, že například drysický tubesider je u své základny dlouhý 71 metrů, ve svém vrcholu pak pouze 51 metrů. Jednotlivé skořepinové dílce vyráběly Východoslovenské železárny v Košicích, pozinkování jen 5-7 milimetrů silného ocelového plechu se provádělo v Děčíně. Konstrukce u Drysic -Pustiměře nemá hmotnost ani 14 tun, její cena se pohybuje okolo 500 000 Kč. Jednotlivé dílce jsou sešroubovány stovkami šroubů, zatížení čtyřproudové komunikace však přebírá z větší části zához nebo obsyp z přesně upraveného záhozového materiálu. Podobné mostní stavby byly provedeny i za Rousínovem, v Zastávce u Brna, v Bystrci a v Hustopečích. Ukázalo se, že konstrukci tubesideru je nutno ještě chránit sklolaminátovou tkaninou, a to proti agresivnímu působení spodní i srážkové vody. Dále je nutno konstrukci chránit proti bočním tlakům soustavou 20 uvnitř umístěných táhel, což má zabránit její deformaci. Je třeba zmínit i skutečnost, že na dálnici Brno-Bratislava došlo k selhání uvedené konstrukce, protože se v jejím okolí objevila vysoce agresivní voda, rozežírající ocelové díly.