Na zatek Pedchoz Dal Na konec

DRNHOLEC

DRNHOLEC (Břeclav) - silniční mosty zaniklé

Soubor deseti mostů různého stáří (dřevěné, kamenné, zděné, betonové i ocelové), které vedly přes tok a slepá ramena řeky Dyje, býval nedaleko Drnholce. Destrukce těchto mostů započala již v roce 1945, kdy ustupující německá armáda některé z nich vyhodila do povětří. Poslední mosty ustoupily koncem 70. let 20. století nové silnici, budované v souvislosti se stavbou vodního díla Nové Mlýny. První most v Drnholci je zmiňován v urbáři k roku 1414. O půvabu pozdějších barokních mostů svědčí už jen plány staveb a zašlé fotografie. Velký barokní cihlový most převáděl zemskou silnici, vybudovanou v letech 1708-1712 a vedoucí ze Staatz přes Drnholec do Pohořelic směrem na Brno, přes hlavní koryto řeky Dyje. Na mostě byly sochy, mj. i sv. Jana Nepomuckého, jež byly poté, co byl v roce 1901 nahrazen mostem železným, přemístěny do blízkosti kostela Nejsvětější Trojice (východně od náměstí). Údajně se jednalo o nejdelší cihlový most v Čechách.