Doudleby.jpg
DoudlebynOrl.jpg
Doudleby_n_Orl.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

DOUDLEBY NAD ORLICÍ

DOUDLEBY NAD ORLICÍ (Rychnov nad Kněžnou) - silniční most

Doudleby mají most pod dvěma dubovými listy ve svém znaku. Na rozdíl od jiných obcí, které mají ve znaku mosty kamenné či dřevěné, Doudleby se pyšní znakem ozdobeným mostem moderním, a to obloukovým železobetonovým s dolní zavěšenou mostovkou a pěti svislicemi. Železobetonový most v obci, jenž je nazýván Tyršův, je 37,6 metru dlouhý a po rekonstrukci provedené v letech 1999-2000 je 6 metrů široký (původně 4,8 metru). Výška mostu je 5,5 metru. Pochází z roku 1932. Železobetonový oblouk je 6 metrů vysoký, vjezd na most z obou stran je zdoben dvěma dvojicemi 5 metrů vysokých sloupků se svítilnami. I tloušťka oblouku - 130 cm - je pozoruhodná.