Na zatek Pedchoz Dal Na konec

DOLOPLAZY

DOLOPLAZY (Prostějov) - silniční most

Doloplazy, ačkoliv osídlení je tu nepochybně starší, se poprvé připomínají až v roce 1365. Nalézá se tu zděný most se segmentovým obloukem, který se svým nevelkým rozpětím (2,5 metru) blíží rozměru pouhého propustku. Plochý oblouk má o půl metru zvýšené pateční čáry. Zda k mostu patřila i socha sv. Jana Nepomuckého ze druhé poloviny 18. století (dnes stojí na návsi), nevíme.