Na zatek Pedchoz Dal Na konec

DOLNÍ OLEŠNICE

DOLNÍ OLEŠNICE (Trutnov) - silniční most

Na hřbitově nad osadou Dolní Olešnice je kostel postavený na samém sklonku 16. století ještě v goticko-renesančním stylu. Nalézá se tu i menší klenutý silniční kamenný můstek, jehož jediný oblouk má čtyřmetrové rozpětí a pouze metrové vzepětí.