Na zatek Pedchoz Dal Na konec

DOLNÍ MORAVICE

DOLNÍ MORAVICE (Bruntál) - barokní silniční most

Kamenný dvouobloukový most překlenující řeku Moravici dnes na pouhé polní cestě, a to asi 50 metrů severovýchodně od křižovatky silnic Horní Moravice, Malé Morávky a Malé Šťáhle. Oba oblouky jsou sklenuty z neopracovaného lomového kamene a most má horní stoupající mostovku bez zábradlí. Pochází pravděpodobně z 18. století. Svědčí pro to i barokní socha sv. Jana Nepomuckého, stojící u mostu, která je datována do roku 1751.