009u-Bilina.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

BÍLINA

BÍLINA (Teplice) - vnitropodnikový most

V severních Čechách asi 8 km jižně od Teplic je v prostoru hnědouhelného velkolomu jeden z našich vůbec nejdelších mostů, který ovšem neslouží veřejné dopravě. Jeho mostovka je vydutá - místy dosahuje výšky až 16 metrů, protože převádí dopravu nad elektrifikovanou tratí s trolejovým vedením. Stoupnete-li si na jeden konec 1 093 metrů dlouhého mostu, na druhý konec vůbec nedohlédnete. Stavba mostu souvisí s celkovou devastací severočeské krajiny a zdejší těžbou, která ovšem znamenala zničení řady lokalit, převedení toku Bíliny do potrubí apod. Most překonává celou řadu "překážek": silnici z Bíliny do Břežánek, železniční trať z Bíliny do Světce, další z Bíliny do úpravny uhlí v Ledvicích, další dokonce čtyřkolejnou trať Bílina- Oldřichov a Bílina-Světec. Přemosťuje i novou silnici Bílina-Teplice, přeložený tok Bíliny aj. Stavba mostu probíhala od listopadu 1964 do května 1967. Konstrukce sestává z 56 polí o 514 nosnících s celkem 4 356 prefabrikovanými deskami. Jedná se o trámový most na čtyřstojkových bárkách. Souběžně se železobetonovým, prefabrikovaným mostem byl postaven další, ocelový most, rovněž o délce 1 100 metrů a šířce 7,5 metrů. Jedná se opět o vnitropodnikový most.