089uu-DolniKralovice.jpg
008-Bernartice-Bezdekov.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

DOLNÍ KRALOVICE

DOLNÍ KRALOVICE (Benešov) - silniční most

Nedaleko obce Dolní Kralovice - která byla pojata do zátopové oblasti želivské přehrady a zatopena - je segmentový železobetonový most o čtyřech polích přes Želivku - resp. Kralovickou přehradní nádrž - který byl vybudován v letech 1966-1968 tehdejší firmou Stavby silnic a železnic, národní podnik Praha. Stavba probíhala tak, že ze zárodků na středních pilířích byla letmou betonáží postavena všechna mostní pole, přičemž uprostřed středních polí jsou vytvořeny klouby. Rozpětí jednotlivých polí je 51, 102, 102 a 51 metrů, výška nosné konstrukce je 2 metry uprostřed středního pole a 6 metrů nad pilíři. Most o celkové délce 307 metrů má šířku mezi zábradlím 13 metrů. Duté, železobetonové pilíře jsou vetknuty do mohutných základových bloků z betonu. Celková stavba měla náklady tehdejších 24 milionů Kčs. Most, který převádí komunikaci z Čechtic do Ledče, je zároveň jednou z mála mostních staveb, u níž je na výtvarně vkusně provedeném pomníčku uvedena řada informací o stavbě i jejích organizátorech. Pomníčkem je zachovaná krajní podpora někdejší ocelové dráhy lanového jeřábu (původem ze stavby přehrady na Orlíku). Na pamětní desce je znázorněna i sama konstrukce, dále jsou uvedeny údaje o spotřebě železobetonu (5 200 m3), předpjatého betonu (3 500 m3), o spotřebě betonářské oceli (500 tun) a oceli k předpínání (220 tun). Jsou uvedena rovněž jména investora, projektantů (V. Novotný a F. Nosek) a stavbyvedoucího (J. Brázdil).