087u-Dobi_b.jpg
087u-Dobi_a.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

DOBŘÍŠ

DOBŘÍŠ (Příbram) - parkový most

Město Dobříš leží 16 km severovýchodně od Příbrami v Dobříšské pahorkatině, dnes už stranou rychlostní komunikace Praha-Strakonice. U proslulého dobříšského zámku je rozsáhlá zahrada a anglický park, který byl stále rozšiřován až do 19. století. Ve Staré Huti nedaleko Dobříše se ještě v 19. století také zpracovávala železná ruda a patrně právě odtud pochází materiál - struska - který byl použit na stavbu 36 metrů dlouhého a 6 metrů širokého mostu, umístěného v parku. Rozpětí oblouků je 7,5 metru a most je vysoký 7,1 metru. Oblouky jsou ve svých vrcholech slabě hrotité. Struska jako stavební materiál pro most je v Dobříši jedinečná - pokud je známo, nemá u nás nikde obdobu. Most, zvaný lidově Čertův most, pochází z roku 1864.