084u-DobroticeuHoleova.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

DOBROTICE

DOBROTICE (Kroměříž) - vodní most

Vedle vodních mostů v Chomutově, Chropyni, Semíně, Sezemicích a v Trutnově se můžeme s obdobnou konstrukcí setkat při průjezdu Dobroticemi za Holešovem, směrem na Bystřici pod Hostýnem. Abychom most našli, musíme odbočit k bývalému Koblihovu mlýnu. Vodní most převádí náhon přes přibližně 4 metry hluboké údolí, a překonává tak říčku Rusavu ve dvou polích podepřených středním pilířem, který je založen na dně řečiště Rusavy. Funkcí náhonu bylo jednak pohánět turbínu mlýna, jednak napájet rybníky holešovského zámeckého parku. Náhon konečně také slouží potřebám holešovského cukrovaru. Původní vodní most - zřejmě širší než dnešní, tzv. vantroky postavené ze dřeva - byl v roce 1986 nahrazen konstrukcí ze železobetonu a prefabrikátů, kterou provedl tehdejší Okresní stavební podnik. Šíře prefabrikátů je 1,2 metru, hloubka 0,7 metru a celková délka mostu činí 33 metrů. Dnes zaniklý dřevěný most několikrát maloval ředitel místní školy p. Zábranský - údajně existuje nejméně 10 jeho olejomaleb. Samotný náhon, který mostem protéká, vzniká u stavidla při vjezdu do obce Dobrotice, u Koblihova mlýnu překonává asi pěti kaskádami výškový rozdíl 5 metrů. V roce 1989 byla konstrukce vodního mostu ve velmi dobrém technickém stavu a pouze s jediným registrovaným průsakem. Model, v němž voda skutečně protéká jak vodním mostem, tak řečištěm Rusavy, je ve sbírkách Muzea silnic a dálnic ve Velkém Meziříčí od Petra Ševely.