Na zatek Pedchoz Dal Na konec

DOBROSLAVICE

DOBROSLAVICE (Opava) - zámecký parkový most

Kamenný most pro pěší v areálu zámeckého parku nad korytem potoka asi 4 km jihozápadně od Hlučína. Most dotváří romantickou podobu parku a pochází z přelomu 19. a 20. století. Mostní oblouk z kombinovaného zdiva (kamení a cihly) má rozpětí 10 metrů, vzepětí 5 metrů, zábradlí je z lomového, jen částečně opracovaného kamene s korunou z cihelného zdiva. Délka mostu je 25 metrů a jeho šířka činí 3,5 metru. V přítokovém líci mostu je hráz s přepadem.