083u-Dobromilice_b.jpg
083u-Dobromilice_a.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

DOBROMILICE

DOBROMILICE (Prostějov) - starobylý silniční most

Dobromilice se nalézají 12 km jižně od Prostějova, na komunikaci z Doloplaz do Hradčan. V obci, kterou protéká říčka Brodečka (přítok Hané), bývala tvrz, která je připomínána již v roce 1280. Dnes je zde barokní zámek z 18. století, upravený na školu. Zděný most - v západní části obce - je ze smíšeného zdiva a má tři oblouky o čtyřmetrovém rozpětí a dvoumetrovém vzepětí. Pilíře na návodní straně vybíhají do pečlivě vyzděných ledolamů. Most má světlou šířku 4 metry, parapet a pilíře na povodní straně jsou z omítnutého zdiva. Při vjezdu na most ze vsi jsou na soklech umístěny dvě barokní sochy z poloviny 18. století - sv. Jan Nepomucký a sv. (v té době jen blahoslavený) Jan Sarkander (obě skulptury klečí na obláčcích s okřídlenými hlavičkami andílků) - ale sám most údajně pochází již ze 16. století.