Na zatek Pedchoz Dal Na konec

DOBRANOV-ŽÍZNIKOV

DOBRANOV-ŽÍZNIKOV (Česká Lípa) - silniční most

Asi 3 km východně od České Lípy se nachází záplavový most v poloze kolmo k trati ČD vedoucí ze Zákup do Ořešic. Železobetonový most o 12 otvorech má poměrně malou výšku.