082u-Detna.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

DEŠTNÁ

DEŠTNÁ (Jindřichův Hradec) - silniční most

V Deštné, městečku 14 km na východ od Jindřichova Hradce, známé dříve především svými lázněmi z doby baroka, stojí klenutý kamenný zděný, omítnutý most o šestimetrovém rozpětí a třímetrovém vzepětí půlkruhovitého oblouku. Asi 1 metr dlouhá křídla mostu jsou rozevřena a svírají s průčelím mostu tupý úhel. Most je 3 metry široký a vrchol oblouku je ve výšce 5 metrů nad řečištěm protékající místní vodoteče. I když jde o poměrně drobnou mostní stavbu, působí silným dojmem.