Decinzeleznicni.jpg
navrh_celkove_rekonstrukce.jpg
Decin3-novy_ocelovy_pres_Ploucnici.jpg
Decin4-novy_ocelovy.jpg
decin_povodne_2006_pk1.jpg
Decin2-kamenny_a_ocelovy_pres_Labe.jpg
Decin-celkovy_pohled.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

DĚČÍN

DĚČÍN (Děčín) - železniční mosty přes Labe a Ploučnici

Železniční viadukt byl postaven roku 1867 pro trať Podmokly–Varnsdorf. Jedná se o smíšenou konstrukci – pobřežní část je na obloucích kamenného mostu, vlastní přemostění Labe je kovová příhradová konstrukce o třech polích, uložená na kamenných pilířích. Most dále pokračuje třemi kamennými oblouky a příhradovým polem přes řeku Ploučnici. Dodnes spojuje hlavní děčínské nádraží, které je v Podmoklech, na levém břehu Labe s nádražím Děčín-východ na břehu pravém. Kamenné části jsou původní, ocelová konstrukce byla již dvakrát vyměněna – v letech 1895 a 1976.

V červenci 2005 byl uveden do provozu zrekonstruovaný most přes řeku Ploučnici. Předmětem stavby byla výměna stávající jednokolejné provizorní konstrukce ŽM16 za novou ocelovou příhradovou konstrukci s dolní ortotropní mostovkou a s průběžným štěrkovým ložem, sanace spodní stavby, související úpravy železničního svršku a spodku, úpravy trakčního vedení, přeložky kabelů vedených na mostě a obnova poškozeného zpevnění levého břehu Ploučnice okolo levobřežního pilíře.

Tvarově návrh nového mostu navazuje na původní historickou konstrukci přes Ploučnici z roku 1897 s horním parabolicky zakřiveným pásem. Svislicovou soustavu se zkříženými diagonálami nahradila v dnešní době užívanější bezsvislicová soustava, která má větší plochy volného průhledu a tím celá konstrukce působí lehčím dojmem. Hlavní nosníky o rozpětí 16 x 2,6 m = 41,6 m jsou s kruhově zakřiveným horním pásem a svislými koncovými portály. Výška nosníků je tedy proměnná od 4,68 m do 6,189 m ve středu rozpětí. Osová vzdálenost nosníků 6,85 m je dána požadovaným mostním průjezdním průřezem MPP 2,5 R pro výhledovou polohu směrového vedení na mostě. Hlavní nosníky a mostovka jsou provedeny v plném rozsahu z oceli S355. Celková hmotnost ocelové konstrukce včetně chodníků je 191,5 t (4,6 t.m-1).

Na základě požadavku města Děčína byla nosná konstrukce včetně přechodů na opěrách přizpůsobena dodatečnému umístění lávky pro chodce a cyklisty o šířce 2,0 m na levé povodní straně. Lávka bude v době krizových situací (např. povodní) plnit důležitou funkci spojnice obou břehů Labe.

Rekonstruován bude i příhradový most přes Labe.


Projektant: SUDOP PRAHA, a.s., Ing. Martin Vlasák
Zhotovitel mostu: SDS EXMOST, s.r.o.
Výroba a montáž ocelové konstrukce: MCE Slaný, s.r.o.