Na zatek Pedchoz Dal Na konec

DĚČÍN

DĚČÍN (Děčín) - úvodní stať

Důležité hraniční město - původně hradiště z 10. století, poté hrad a kolem něj od 13. století poddanské město - na Labi dnes tvoří Děčínsko-Podmokelskou aglomeraci. Leží na soutoku Labe, Ploučnice a Jílovského potoka. První doložený kamenný most přes Ploučnici do tehdejší osady Staré město byl postaven už v 60. letech 16. století, aby nahradil stávající středověký (asi dřevěný?) most a dodnes nese jméno Staroměstský most. Zajímavý je rovněž most na někdejším hradě, poté zámku - jedná se o několikaobloukový příjezdní kamenný most. Vedle dalších dochovaných unikátů Ovčího můstku a řetězové lávky, stával od roku 1855 v Děčíně velký řetězový most na kamenných pilířích, který je zachován na řadě vyobrazení i fotografií. V roce 1933 ho nahradil při přemostění Labe Tyršův most, moderní stavba z oceli. Nejnovější děčínský most, který převádí průtahovou komunikaci městem přes Labe, byl dokončen v roce 1985.