Petimosti-z_ul_Prace.jpg
Decin-petimosti-panorama_2.jpg
Petimosti.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

DĚČÍN

DĚČÍN (Děčín) - přestavba "Pětimostí"

Stavba „Průjezd železničním uzlem Děčín“ byla realizována v období 01/2001 - 04/2004. Stávající železniční most o pěti mostních otvorech s klenbovými nosnými konstrukcemi byl při ní zásadně přebudován. Při přestavbě dvou prvních původních kleneb přes silnici 1. třídy na desku se zabetonovanými nosníky přes tři jízdní pruhy bylo nutno dlouhodobě tuto komunikaci uzavřít a dopravu odklonit. Od přestavby mostu přes silnici po dilatačních celcích a s využitím mostních provizorií MPKN-120 v průběhu pěti fází výstavby se s využitím kolejových výluk odvíjela i přestavba kolejiště a postupná výstavba nástupišť, zavazadlového tunelu a podchodu v osobním nádraží. Další tři klenby byly sanovány injektážemi a vyspárováním. Celý most, stejně jako osobní nádraží, byl rozšířen směrem k Labi. Konstrukce pro toto rozšíření je tvořena v úrovni dvou kleneb pro pěší stejnou deskou se zabetonovanými nosníky jako přes silnici. Otvor přes Jílovský potok je zaklenut betonovou klenbou. Tímto řešením se dosáhlo ve vzhledu mostu určité symetričnosti. Přestavba a rekonstrukce mostu byla komplikována i nutností zachování provizorního jednosměrného provozu osobních vozidel a MHD střídavě v k tomuto účelu upravených otvorech obou podchodů při uzavírce silnice pod mostem.


Projekt: SUDOP PRAHA a. s., odpovědný projektant Ing. Vladimír Veselý
Zhotovitel: ŽS Brno a. s., Brex s. r. o. a další, 2004