DecinOvci.jpg
DecinOvcimost.jpg
080u-Decin-Ovcimost_b.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

DĚČÍN

DĚČÍN (Děčín IV-Podmokly) - Ovčí můstek

Ovčí můstek mezi dnešní Pivovarskou a Teplickou ulicí, který překonává Jílovský potok, pochází podle novějších výzkumů snad již z roku 1561. Jeho vysoko vyklenutý oblouk (převýšení ve středu činí 1,5 metru) je z pískovcových kvádrů, dlažba pak z čedičových valounů. Mostek je dlouhý 18 metrů, široký 4 metry a nad hladinou potoka se klene ve výšce 6,7 metru. Podle hodnověrných zpráv ho dal postavit Günter z Bünau při rozšiřování pastvin pro intenzivní chov ovcí. Důvodem pro tak výrazné vyklenutí mostku mohlo být usnadnění průchodu plaveného dříví či ochrana před náporem povodní. Pod můstkem byla odvedena část vody Jílovského potoka do náhonu, který užívala thunovská pila. Dnes je Ovčí můstek zcela mimo provoz a je zapsán mezi chráněné technické památky. V Děčíně je dopravní situace vyřešena moderními estakádami a starobylé mosty - Ovčí i Staroměstský - zůstávají především připomínkami na dřívější doby mostního stavitelství