Na zatek Pedchoz Dal Na konec

DASKABÁT-VELKÝ ÚJEZD

DASKABÁT-VELKÝ ÚJEZD (Olomouc) - silniční most

Přemostění potoka Olešnice na dálnici D 35 zhruba na kilometru 163 obloukovým mostem o rozpětí 12 metrů a vzepětí 8 metrů je dokladem toho, že se do našeho mostního stavitelství začíná znovu vracet oblouk jako důležitý konstrukční prvek (poslední velký obloukový železobetonový most byl v Čechách postaven u Lokte). Navazující železobetonové opěrné zdi mostu jsou dlouhé 92 a 94 metrů, železobetonová klenba je monolitická. Opěrné stěny mají proměnnou tloušťku od 0,4 m ve vrcholu až k tloušťce 1,8 metru v patě. Konstrukce se nachází ve výšce 3,45 metru nad hladinou Olešnice, výška mostu nad terénem činí 7,28 metru. Opěry jsou vysoké 3,4 metru a plynule přecházejí ve svahová křídla. Samotný potok pod mostem má nevelký průtok i hloubku (0,25 metru).