Na zatek Pedchoz Dal Na konec

DALEČÍN

DALEČÍN (Žďár nad Sázavou) - zaniklý krytý dřevěný most

Krytý dřevěný most zřídil uprostřed návsi roku 1846 majitel kunštátského velkostatku Josef Honrichs. Most křížil řeku Svratku kolmo, ve směru východ-západ. Dřevěná nosná konstrukce byla uložena na dvou kamenných pobřežních pilířích a dvou středních pilířích vyzděných z kamene, opatřených proti toku ledolamy. Parapety byly provedeny z fošen, odlišně na jižní a severní straně. Zatímco na zcela uzavřeném severním boku mostu byly ponechány jen dva otvory pro kontrolu pohybu ledů, jižní strana byla obedněna jen do poloviny výšky s volným průhledem na řeku. Sedlovou střechu kryl šindel. Roku 1950 byl dřevěný most nahrazen železným. Podobný dřevěný most bychom našli například v Dolních Heřmanicích i jinde na Žďársku.