Na zatek Pedchoz Dal Na konec

ČUNÍN-MALEVY

ČUNÍN-MALEVY (Prostějov) - silniční most

Zdejší obloukový most, jehož stáří se nám nepodařilo přesněji určit (snad pochází ze druhé poloviny 19. století), je z opracovaného lomového kamene s pečlivě vyspárovaným zdivem. Půlkruhovitý oblouk pak má cihelnou klenbu a pětimetrové rozpětí při třímetrovém vzepětí. Nadloží mostu je zakončeno druhotnou moderní betonovou římsou, křídla mostu se pak na obě strany lehce rozvírají. Celkově stavba působí velice úhledným dojmem.