CeskSternberk2.jpg
CeskySternberknS.jpg
076uu-ceskSternberk.jpg
CeskSternberk1.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

ČESKÝ ŠTERNBERK

ČESKÝ ŠTERNBERK (Benešov) - hradní mosty a silniční most

Hrad Český Šternberk byl založen na ostrohu nad Sázavou v první polovině 13. století. Leží 12 km severně od Vlašimi, v Mladovožické pahorkatině. Městečko i hrad jsou dosažitelné z dálnice D1, a to výjezdem 41 u Šternova. Po jeho dočasném "znárodnění" dnes znovu patří hraběcímu rodu Sternbergů, který patří mezi naši nejstarší českou šlechtu a jenž se významně zasloužil mj. o vznik Národního muzea. Původní ostrožní hrad - v pozdějších dobách byl přestavován a upravován - je dnes přístupný i přes mohutný kamenný most, který spojuje šíji s vlastním panským sídlem. Most má severojižní orientaci a je 25 metrů dlouhý. Světlost každého oblouku je 7,5 metru, tloušťka pilíře mezi oběma oblouky je 2,5 metru, šířka pilíře a celého mostu je pak 5,6 metru. Most je 12 metrů vysoký, má železné zábradlí s pěti zděnými sloupky. Nad pilířem na straně k Sázavě je na průčelí mostu deska s nápisem a letopočtem 1827. Po šíji vede k mostu komunikace zakončená branou mezi dvěma pylony. Most vede k věži s cimbuřím a z jeho mostovky je nádherný výhled do údolí Sázavy. Na opačné straně hradu, než je velký příjezdní most, se pak nalézá mezi hlavním palácem a boční jednopatrovou budovou otevřený mostní přechod nesený plochým obloukem. Tento most je 5 metrů dlouhý a 3 metry široký. Jeho mostovka je ve výšce horního okraje oken prvního zámeckého patra. Konečně moderní silniční most přes řeku Sázavu se nachází v podhradí, v obci Český Šternberk. O tom, že tu stával most nejpozději už v době barokní, svědčí socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1723 na trojbokém soklu u dnešního mostu. Železný most na kamenných pilířích pak v 80. letech 20. století vystřídal současný moderní železobetonový most.