CesKrumlovctyroblouk44.jpg
CesKrumlov3krytyuzamku48.jpg
CesKrumlovPlastovymost.jpg
CKctyroblouk2.jpg
CKctyroblouk1.jpg
CesKrumlov2krytyuzamku47.jpg
CKplastovymost.jpg
CKplastovymost2.jpg
Na zatek Pedchoz Dal Na konec

ČESKÝ KRUMLOV

ČESKÝ KRUMLOV (Český Krumlov) - zámecké mosty

Zámek v Českém Krumlově je svou rozlohou po Pražském hradě druhý největší v českých zemích. Navíc stojí na velmi členitém terénu, kde bylo třeba překonávat velké výškové rozdíly. Přes 40 metrů hlubokou průrvu mezi zámkem a zámeckým parkem s divadlem - mimochodem jedním z nejzachovalejších v Evropě - byl v roce 1764 postaven 80 metrů dlouhý a 6,4 metru široký patrový kamenný most zvaný Na plášti, který sestává ze dvou krytých a jedné otevřené - sochami zdobené - chodby. Pod třemi chodbami jsou tři patra nosných oblouků v počtu pěti v nejvyšším patře, tří oblouků ve středním patře a jediným nejnižším obloukem nad průchodem od Vltavy, která je od mostu vzdálena pouze 25 metrů a protéká s ním souběžně. Plášťový most pak má své 80 metrů dlouhé a 18 metrů vysoké pokračování na dalším obloukovém mostě směrem do parku. Konečně třetí kamenný patrový obloukový most už nepatří do vlastního zámeckého areálu, ale klene se přes nejužší místo městského ostrohu nad šíjí s náhonem k Horní městské bráně. V horní řadě oblouků jsou 4 oblouky nestejného rozpětí od 2 do 4 metrů, v dolní řadě je oblouk jediný.