Na zatek Pedchoz Dal Na konec

ČESKÝ KRUMLOV

ČESKÝ KRUMLOV (Český Krumlov) - mostní přechod

Mezi kostelem sv. Víta a sousedním objektem je zděný, zastřešený mostní přechod, jehož průčelí je na jedné straně opatřeno štítem se třemi ozdobnými vpadlinami. Horní okraj průčelí je nestejné výšky, přechod je kryt prejzovou sedlovou střechou.